Plan leczenia

Plan leczenia ustalany jest w oparciu o wywiad, badanie i dokumentację zgromadzoną podczas wizyty konsultacyjnej. Przy przedstawianiu planu leczenia pacjent zapoznawany jest z możliwymi opcjami metod leczenia i ich całkowitym kosztem.

Ostateczną wersje leczenia wybiera pacjent, ponieważ leczenie prowadzi się dla pacjenta, a nie na pacjencie.